Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca  - Sylwia Rachtan

Wiceprzewodnicząca -  Karolina Penar

Sekretarz - Karolina Jakubowska

Skarbnik - Sylwia Kozłowska

Członkowie:  Paulina Pawełek, Agata Manterys.

do góry