Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca  - Karolina Penar

Wiceprzewodnicząca - Anna Krzysztoń

Sekretarz - Karolina Jakubowska

Członkowie:  Ewa Sobczak, Agata Manterys.

do góry