Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/202:

Przewodnicząca  - Anna Głuszak

Wiceprzewodnicząca - Agnieszka Madej

Sekretarz - Agnieszka Jeż

Członkowie: Anna Krzysztoń, Karolina Penar, Ewa Sobczak.

do góry