Strona główna/Aktualności/Zapraszamy do udziału w konkursie

Zapraszamy do udziału w konkursie

4 Marca 2022

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym

Eko przyjaciele Bajek Disneya”.

Organizator konkursu:Przedszkole Publiczne Nr10 im. Przyjaciół Bajek Disneya w Czeladzi.

Cele konkursu :

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi

 • rozwijanie ekspresji twórczej dziecka oraz sprawności manualnej

 • propagowanie wiedzy przyrodniczej oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczności przedszkolnej, zasad prawidłowej segregacji odpadów, wtórnego ich wykorzystania, jako źródła tworzywa artystycznego, właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia.

REGULAMIN

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wraz z pracą konkursową karty zgłoszeniowej - załącznik nr 1.

 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną z łączeniem technik i materiałów ekologicznych (wtórnych) , wykonaną w formacie A4.

 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela.

 4. Prace powinny być odpowiednio utrwalone i zabezpieczone.

 5. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 6. Konkurs rozpoczyna się 14 marca 2022 r. i trwać będzie do 25 marca 2022r.

 1. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 2 prace, w kategoriach wiekowych :

  1. 3-4 lata

  2. 5-6 lat

 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

 3. Każda praca powinna posiadać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko nauczyciela, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, adres e- mail. Metryczka powinna być umieszczona na odwrocie wykonanej pracy.

 4. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

 5. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

 6. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej przedszkola: www.pp10czeladz.pl oraz facebooku przedszkolnym dnia 06. 04.2022r.

 7. Nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu otrzymają podziękowania e - mailem, laureaci miejsc I-III nagrody oraz dyplomy dla placówek.

 8. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

 9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim
  UWAGI:

 1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya

 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Koordynatorzy konkursu: Angelika Tomasik, Marta Skarbek.


Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
odt 2022-03-09 załącznik nr 1.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
załącznik nr 1.odt 17.87KB -

do góry