Przypominamy!!!

22 Października 2021

Szanowni Rodzice!

Przedszkole od 1 września 2021r nadal  funkcjonuje przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 19 listopada 2020r. dla przedszkoli (https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3—v-aktualizacja)

Przypominamy najważniejsze zasady:

  1. Rodzice nie wchodzą do budynku przedszkola ani na plac zabaw. Przyprowadzając i odbierając dziecko korzystają z dzwonka, a dziecko odbierane i przekazywane jest przez woźne oddziałowe lub nauczyciela z zachowaniem dystansu minimum 1,5 m.  

  2. Przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez najmniejszych oznak chorobowych.

  3.  Jeśli nauczyciel zaobserwuje u dziecka objawy niepokojące wskazujące na chorobę,niezwłocznie powiadamia rodzica, który jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko.

  4. W przypadku kataru alergicznego oraz alergii pokarmowej prosimy o zaświadczenie od lekarza alergologa.

  5. . Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych zabawek, ani innych przedmiotów.

  6. Odzież zmienną w przypadku konieczności przebrania dziecka prosimy przynieść w  podpisanym woreczku.

Wszelkie podjęte działania są dla dobra dzieci z myślą o ich bezpieczeństwie. Prosimy rodziców o wyrozumiałość i współpracę.

do góry