Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego www.pp10.czeladz.pl

Właściciel witryny

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresem www.pp10.czeladz.pl jest Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya, ul. Żeromskiego 19, 41-253 Czeladź
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych na nich informacji odpowiada właściciel i osoby/podmioty, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Wszelkie materiały, w tym w szczególności dane, informacje, - artykuły, opracowania, zdjęcia, pliki audio i video zamieszczone w serwisie internetowym www.pp10.czeladz.pl  - zwane dalej Materiałami są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Materiały chronione są przepisami ustawy z dnia 4.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., nr 880 - zwanej dalej „Prawem autorskim”). Stanowią one własność Przedszkola Publicznego Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya lub ich autorów.
 3. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Przedszkola Publicznego Nr 10 im. Przyjaciół jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w niniejszych zastrzeżeniach prawnych, które obowiązują bez ograniczeń czasowych.
 4. Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Przyjaciół Bajek  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych zastrzeżeniach prawnych według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany takie wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.
 5. Dostęp do serwisu internetowego Przedszkola Publicznego Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya jest bezpłatny.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Materiałów nie wolno wykorzystywać inaczej, niż w sposób dozwolony w niniejszych zastrzeżeniach prawnych i , w szczególności pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw własności intelektualnej.
 2. Zabrania się w szczególności kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania Materiałów w inny sposób w całości lub części w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Dopuszczalne jest korzystanie z Materiałów, w tym w szczególności ich drukowanie, kopiowanie, przechowywanie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Prawa autorskiego.
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Materiałach.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Przedszkola Publicznego Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Przedszkola Publicznego Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty zgodnie z ust. 3, w tym ich dalsze rozpowszechnianie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Przedszkola Publicznego Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya.
 7. Korzystanie z Materiałów za zgodą Przedszkola Publicznego Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya w sposób określony w ust. 6 dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. wykorzystywane Materiały prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2. wykorzystywane Materiały będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Przedszkola Publicznego Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya poprzez podanie źródła w postaci www.pp10.czeladz.pl
 8. Otrzymując dostęp do stron Przedszkola Publicznego Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki towarowe, znaki graficzne (logo, logotyp) zamieszczone w serwisie internetowym Przedszkola Publicznym Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya są własnością autorów albo innych podmiotów, w szczególności Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl z Katowic, nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Przedszkola Publicznego Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya

 1. Materiały mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya odpowiednich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu internetowego. Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya nie zobowiązuje się jednak w żadnym wypadku do bieżącej aktualizacji treści zawartych w serwisie.
 2. Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya nie udziela także żadnej gwarancji, że Materiały będą kompletne i wolne od błędów jakiegokolwiek rodzaju lub nieścisłości, czy że dostęp do serwisu internetowego Przedszkola Publicznego Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya będzie zawsze możliwy.
 3. Ryzyko z tytułu korzystania z serwisu internetowego Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya ponosi wyłącznie jego użytkownik. Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do serwisu internetowego Przedszkola Publicznego Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya, korzystania z niego w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności pobrania z serwisu jakichkolwiek Materiałów,
 4. Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania serwisu, jego nie działania, lub działania nieprawidłowego.
do góry