Strona główna/Ochrona danych osobowych RODO

Szanujemy Państwa prawo do prywatności

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya ul. Żeromskiego 19, 41-253 Czeladź informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya zwanym dalej Administratorem;

 2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl.

 3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków Przewodniczącego/Członka Rady Rodziców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;

 5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres pełnienia obowiązków Przewodniczącego/Członka Rady Rodziców w Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya

 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia pełnienia obowiązków Przewodniczącego/Członka Rady Rodziców;

 11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;

 12. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

 

Dla przykładu podajemy linki do zmiany ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Pamiętaj, że na naszej stronie pliki cookies mają za zadanie zapewnić Ci komfort i wygodę jej użytkowania. NIE ZBIERAMY (i nigdy nie będziemy) żadnych danych, które mogłyby Cię zidentyfikować.

Korzystając z naszej strony internetowej, pozostają Państwo anonimowymi tak długo, aż sami Państwo nie zdecydują inaczej.

do góry