Rekrutacja

6 Kwietnia 2021

Zgodnie z obowiązującymi terminami 7 kwietnia Rodzice/ Opiekunowie dzieci kwalifikowanych po raz pierwszy do naszego Przedszkola, to jest tych, którzy składali Wnioski o przyjęcie, będą  drogą telefoniczną informowani o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do Przedszkola.

do góry