Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne nr 10 im. Przyjaciół Bajek DisneyaStrona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasze przedszkole / Dyrektor

Dyrektor

 Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 10 w Czeladzi

Iwona Sztramko

przyjmuje wnioski, sugestie i propozycje:

w poniedziałki od godziny 12:00 do 15:00  

 tel. 32 265 38 77

 

 

Kompetencje:

    Dyrektor zarządza przedszkolem, reprezentuje placówkę na terenie miasta i województwa. Posiada duże doświadczenie w kierowaniu przedszkolem wykazując się wiedza i zaangażowaniem w wypełnianiu zadań statutowych. Dyrektor przedszkola inspiruje nauczycieli do ustawicznego doskonalenia zawodowego. Jest organizatorem rad szkoleniowych, których tematyka dostosowana jest do aktualnych potrzeb placówki. Przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej. Dyrektor ponadto zachęca wszystkich nauczycieli do podejmowania działań zmierzających do uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego służąc im rada i pomocą w tym zakresie. Organizuje współpracę z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola (zebrania, zajęcia otwarte, uroczystości). Podejmuje współpracę z instytucjami wspomagającymi przedszkole, pozyskuje sponsorów.

Dyrektor w szczególności:

- kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
- przyjmuje dzieci do przedszkola;
- sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju  psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne;
- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji  praktyk pedagogicznych;
- wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;
- przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom;
- występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli  oraz pozostałych pracowników placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
- ocenia pracę nauczycieli.
Dyrektor przedszkola w realizacji swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Redakcja strony: Dyrektor Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Sarnik Katarzyna2016-02-17 14:42:01
  • Aktualizacja publikacji:Sarnik Katarzyna2016-02-17 14:42:09
  • Wytworzenie publikacji:Sarnik Katarzyna2016-02-17 14:42:01
  • Zatwierdzenie informacji:Sarnik Katarzyna2016-02-17 14:42:01
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Żeromskiego 19,
41-253 Czeladź
tel: 32 265 38 77
e-mail: pp10czeladz[at]wp.pl

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl